Program talentowiSKO

Informacje podstawowe

Dane ogólne:

 

 1. Szkoła nosi imię Batalionów Chłopskich
 2. Pełna nazwa placówki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Krzęcinie, ul. św. Floriana nr 75, 32-051 Krzęcin, powiat krakowski, województwo młopolskie
 4. Szkoła posiada Sztandar oraz Ceremoniał Szkolny
 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Skawina
 6. Organem nadzorującym Szkołę jest Kurator Oświaty w Krakowie
 7. Szczegółową organizację każdego roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły
 8. Obwód Szkoły - wsie: Krzęcin, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice, Facimiech - kilka domów graniczących z Krzęcinem

 

Dyrektor:

mgr Anna Kawaler

 

Organy szkoły:

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Dane statystyczne Uczniowie:  208

 

Nauczyciele: 22

 

Pracownicy administracji i obsługi: 9

 

Oddziały:

2 klasy "0" w oddziale przedszkolnym

6 klas z I etapu kształcenia

4 klas z II etapu kształcenia

Organizacje działające na terenie szkoły: 

77 dh "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej

77 gz "LEŚNE ROBACZKI"

Szkoła posiada: 

9 sal lekcyjnych

1 pracownię komputerową

1 bibliotekę

1 świetlicę ze stołówką

1 kuchnię z zapleczem

1 salę gimnastyczną

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć