Program talentowiSKO

DOKUMENTY SZKOLNE

PLAN PRACY

Plan pracy

Szkoły Podstawowej im Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

na rok szkolny 2018/2019

 

Priorytety pracy szkoły

 

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Sposoby realizacji priorytetów

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych i patriotycznych

 

- Organizacja kolejnej rocznicy posadzenia Dębów Pamięci i Sosny Syberyjskiej

 

- Wycieczki do miejsc pamięci

 

- Działalność drużyny harcerskiej i gromady zuchowej

 

- Wystawy okolicznościowe  na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

- Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotycznych

- cały rok

 

 

- listopad

 

 

- cały rok

 

- cały rok

 

 

-cały rok

 

 

-cały rok

 

 

- nauczyciele przedmiotów

 

- nauczyciele odpowiedzialni

 

- wychowawcy

 

- nauczyciele odpowiedzialni

 

- nauczyciele

 

 

- nauczyciele

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

- Zapoznanie się nauczycieli z wymaganiami nowej podstawy programowej:

 1. wybór programów, podręczników, opracowanie wymagań przedmiotowych
 2. udział w szkoleniach dotyczących nowej podstawy programowej
 3. opracowanie szkolnego zestawu programów

 

- Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz zasadami oceniania

 

- Realizacja zadań zawartych w projektach edukacyjnych

- sierpień, wrzesień

 

 

 

 

 

 

- wrzesień

 

 

 

- cały rok

- dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele

 

 

 

- nauczyciele odpowiedzialni

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

- Wprowadzenie regularnych zajęć z doradztwa zawodowego w klasie siódmej i ósmej

- Przeprowadzanie rozmów z dziećmi ukierunkowanych na wybór zawodu

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

 

 

- cały rok

- nauczyciele, pedagog, psycholog, dyrektor, doradca zawodowy

 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie
z zasobów dostępnych w sieci.

 

- Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

- Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom
cyber-przemocy:

- Uświadomienie całej społeczności szkolnej czym jest cyber-przemoc;

- Ukazywanie niebezpieczeństw płynących
z mediów;

- Ukazanie Internetu jako niekontrolowanego źródła informacji;

- Przekazanie wiedzy na temat negatywnego wpływu gier komputerowych na rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży;

 

 

- cały rok

 

 

 

 

 

- nauczyciele,

psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

Organizacja pracy

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

0a

0b

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Va

Vb

VIa

VIb

VII

VIIIa

VIIIb

Bernadetta Wilkosz

Justyna Bębenek

Ewa Kulak

Aneta Wróblewska-Karwacik

Anna Zięcik

Krystyna Słonina

Grażyna Pospuła

Anna Zima

Ewa Kowalska

Joanna Sarapata

Justyna Ambrożkiewicz

Aleksandra Sikorska

Ewa Motyl

Ewa Brożek

Teresa Warchał

Elżbieta Bogoń

Małgorzata Paciuch

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego

 

1.

 

2.

3.

4.

5.

 

6.

 

7.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

03.09.2018 r.

 

23.12.2018 – 31.12. 2018 r.

14.01.2019 – 27.01.2019 r.

15-17.04.2019 r.

18.04.2019 – 23.04.2019 r.

 

 

21.06.2019 r.

 

22.06.2019 – 31.08.2018 r.

 

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1

15.10.2018

Ślubowanie klas pierwszych i Święto Edukacji Narodowej

2

02.11.2018

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny)

3

15.11.2018

Dęby Pamięci

4

21.12.2018

Wigilia szkolna

5

15.04.2019

Egzamin kl. VIII z j. polskiego

6

16.04.2019

Egzamin kl. VIII z matematyki

7

17.04.2019

Egzamin kl. VIII z j. angielskiego

8

02.05.2019

Święto flagi (Dzień wolny za piknik rodzinny)

 

Piknik rodzinny 01.06.2019 (sobota)

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć