Program talentowiSKO

Projekty i Akcje

Zielona Flaga

    

 

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła rozpoczęła starania o uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu "Zielona Flaga".

Przewodnimi tematami naszych działań jest zdrowa żywność (w tym żywność naturalna uprawiana w naszych przydomowych ogródkach), oraz elektroodpady i segregacja śmieci.

 

Aby uzyskać certfikat kierujemy się metodą 7 kroków:

 

1. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie kodeksu ekologicznego

4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)

5. Monitoring prowadzonych działań

6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja

7. Integracja z programem nauczania

Pierwszym krokiem do osiągnięcia zamierzonego celu było powołanie w październiku 2014r. grupy roboczej, w skład której weszło 16 uczniów z klasy V i VI. Ich działania wspierane są przez dwie nauczycielki i intendentkę szkolną. Komitet w pełnym składzie spotyka się raz w tygodniu. W czasie tych spotkań omawiane są zagadnienia związane z wybranymi tematami przewodnimi.

W listopadzie przeprowadziliśmy wstępny audyt ekologiczny, czyli ocenę stanu środowiska szkoły, przy znaczącej pomocy i współpracy pani woźnej, pana konserwatora oraz pracowników administracji szkoły.

Wnioski z audytu ekologicznego:

 • zwiększyć aktywność naszych uczniów poprzez włączanie ich w działania na rzecz ochrony środowiska oraz podnoszenie ich świadomości ekologicznej,

 • zaangażować rodziców i społeczność lokalną w działania mające na celu ochronę środowiska,

 • dbać o czystość w szkole i w jej otoczeniu,

 • zwracać większą uwagę na oszczędzanie wody i energii elektrycznej w szkole,

 • na szerszą skalę stosować papier pochodzący z recyklingu i nauczyć się wykorzystywać jednostronnie zadrukowaną stronę do innych celów (np. przekazywać taki papier do świetlicy szkolnej),

 • zachęcać uczniów do większej aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Komitet opracował Kodeks Ekologiczny.

 1. Zdrowo się odżywiamy i dzięki temu krzepę mamy!

 2. Zamiast słodkiego batonika bierzemy warzywko do koszyka. Jabłko, gruszka hop do brzuszka i uśmiech mamy po same uszka!

 3. Oprócz sera, ryby i kotleta, w owoce i warzywa bogata jest nasza dieta!

 4. Każdą kartkę papieru wykorzystujemy drugi raz, bo dzięki temu chronimy las!

 5. Segregujemy śmieci w odpowiednie pojemniki – osobno papier, szkło i plastiki!

 6. Baterie wszyscy zbieramy i do odpowiedniego pojemnika wrzucamy!

 7. Mówimy "STOP" dzikim wysypiskom, bo szpecą nasze naturalne środowisko!

 8. O czystość wokół szkoły dbamy i wiele korzyści z tego mamy. Jest ładnie, czysto i kolorowo, a co za tym idzie – dla wszystkich zdrowo!

 9. Robimy zakupy bez torby foliowej – korzystamy chętnie z tej papierowej!

 10. Nie łamiemy drzew, nie deptamy trawy, nie niszczymy zieleni dla własnej zabawy!

 11. Energię elektryczną oszczędzamy i zbędne światło wszędzie wyłączamy!

 12. Gimnastykujemy się codziennie, bo to od lat jest modne niezmiennie!

 

Zdjęcia z naszych działań znajdują się na stronie szkoły, w zakładce "Album fotograficzny". Zapraszamy do ich oglądaniasmiley

UDAŁO SIĘ!! DECYZJĄ KAPITUŁY PRZYZNAJĄCEJ CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI CERTYFIKAT JEST NASZ!!

WSZYSTKIM,KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO SUKCESU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć