Program talentowiSKO

EURONET 50/50MAX

Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją dotyczącą projektu EURONET 50/50 MAX

Prezentacja_EURONET_w_Naszej_Szkole.pptx

Uczymy się oszczędzać energię a ty???

Od stycznia 2017rr. Nasza Szkoła bierze udział w projekcie  EURONET 50/50 MAX mającym na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników budynku w proces zarządzania energią. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy szkołę a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje jej rachunki za energię.

Projekt ten  pomaga szkołom ograniczyć zużycie energii bez dużych nakładów inwestycyjnych – głównie poprzez zmianę zachowań uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku oraz drobne naprawy.

Kto realizuje zadania w projekcie 50/50?                                                                                                                                                                   - Uczniowie: są liderami działań, badaczami sytuacji energetycznej szkoły oraz autorami proenergooszczędnych rozwiązań wprowadzonych w budynku.                                                                                                                                                                                                                                          - Nauczyciele: pomagają uczniom odkryć, jak w szkole wykorzystywana jest energia i skąd ona pochodzi, a także zachęcają ich do działania i koordynują prace zespołu ds. energii.                                                                                                                                                                              - Szkolni woźna i konserwator: najlepiej znają budynek szkoły i jego system energetyczny, dlatego mogą znacząco pomóc uczniom w podniesieniu efektywności wykorzystania energii w szkole.                                                                                                                                            - Pozostali użytkownicy budynku szkoły: mogą pomóc uczniom w osiągnięciu ich celów zmieniając własne zachowania na bardziej energooszczędne.                                                                                                                                                                                                                      - Organ prowadzący: wspiera szkołę we wdrażaniu koncepcji 50/50 i nagradza ją wypłacając 50% zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy.

Co będziemy robić?                                                                                                                         W szkole został utworzony zespół ds. energii, który realizuje 9 kroków przedstawionych na poniższym schemacie, prowadzących do ograniczenia zużycia energii i wydatków. Pod koniec każdego roku będziemy wyliczać (z pomocą organu prowadzącego) oszczędności energii uzyskane w szkole, a ta otrzyma nagrodę za swoje wysiłki! 

                                                                

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
    ul. św. Floriana 75
    32-051 Krzęcin
    woj. małopolskie
  • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
    E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć