Program talentowiSKO

UKS FENIKS

Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży - podsumowanie I i II etapu

Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie - I etap i II etap

       W Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie od dnia 02 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku zrealizowano I etap „Małego projektu” pt. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie”. Nabór do II etapu został przeprowadzony przez koordynatora projektu w terminie od 11 do 22 czerwca 2012roku. Zajęcia w ramch II etapu realizowane były od 03 września 2012 roku do 20 grudnia 2012r.

        Realizacja projektu „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

        Celem projektu było nabycie i doskonalenie umiejętności sportowych przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkujących obszary wiejskie: Gołuchowie, Polankę Hallera, Grabie i Krzęcin poprzez organizację zajęć szkoleniowych w sekcjach piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu. Projekt zakłada II etapy jego realizacji.

W ramach etapu I zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 02 stycznia 2012 do 22 czerwca 2012 r. 384 godziny w czterech sekcjach po 96 godzin w każdej dyscyplinie w sali gimnastycznej w Krzęcinie. Zajęcia w poszczególnych sekcjach były prowadzone: piłka nożna – 2 grupy chłopców (łącznie 30 osób); siatkówka – 2 grupy dziewcząt (30 soób); unihokej – 2 grupy ( 13 dziewcząt i 13 chłopców); boks – 1 grupa (11 dziewcząt i 11 chłopców). Łącznie w szkoleniu wzięło udział 108 osób (54 dziewcząt i 54 chłopców).

W ramach etapu II zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 03 września 2012 do 20 grudnia 2012 r.  192 godziny w czterech sekcjach po  48 godzin w każdej dyscyplinie w sali gimnastycznej w Krzęcinie. Zajęcia w poszczególnych sekcjach były prowadzone: piłka nożna – 1 grupa (2 dziewczyny i 17 chłopców); siatkówka – 2 grupy (16 dziewcząt i 16 chłopców); unihokej – 2 grupy (15 dziewcząt i 15 chłopców); boks – 1 grupa (14 dziewcząt i 19 chłopców). Łącznie w II etapie szkolenia wzięło udział 114 osób (47 dziewcząt i 67 chłopców).

           Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i pozwoliły uczestnikom zapoznać się z nowymi formami spędzania czasu wolnego, a w dalszej perspektywie na poprawę jakości ich życia.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
    ul. św. Floriana 75
    32-051 Krzęcin
    woj. małopolskie
  • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
    E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć