Program talentowiSKO

COMENIUS

O PROGRAMIE COMENIUS

O programie Comenius

Comenius (Comenius programme) - część programu Socrates I i Socrates IIoraz Uczenie się przez całe życie dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie Jana Amosa Komeńskiego. Program jest realizowany z środków Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem programu Comenius jest szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk położony został na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (w tym technologiiinformatycznej), promowanie wymiany doświadczeń oraz dążenie do wzajemnego uznawania stopni, świadectw i dyplomów. Szczególny nacisk położony jest na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej - propagowanie idei Europy Narodów - zgodnie z dewizą UE - Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia)

Cele szczegółowe Programu Comenius:

· rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i     języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
 • podnoszenie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami,
 • promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej,
 • przeciwdziałanie marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej,
 • integracja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • praca w grupie partnerów z różnych krajów europejskich,
 • włączenie w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły,
 • zaangażowanie dużej grupy uczniów i nauczycieli,
 • osiągnięcie konkretnych efektów współpracy np. wydawnictwo, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne,
 • aktywizacja uczniów i nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela
 • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,  zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i samym sobie,
 • pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej,
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich,
 • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
 • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja medialna.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć